POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2020r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Dbamy o Twoją prywatność, jako użytkownika tego serwisu i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Exclusive Worldwide Sp. z o.o. (dalej jako „my”, „nas”) Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego serwisu. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy użytkowników serwisu internetowego www.exclusiveworldwide.eu, w tym potencjalnych klientów, klientów, partnerów biznesowych, podwykonawców oraz kandydatów do pracy, którzy za pośrednictwem formularzy zawartych w serwisie przekazują swoje dane osobowe.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu www.exclusiveworldwide.eu jest Exclusive Worldwide Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 6/4, 50-148 Wrocław zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447618, NIP: 896-153-28-19, Regon: 022055248.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami mailowo na adres: mydata@exclusiveworld.com.

3. ZAKRES, CEL, PODSTAWA PRAWNA, ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

Jeśli jesteś naszym klientem, bądź potencjalnym klientem i wysyłasz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swoje dane w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu oraz inne informacje w zakresie zgłaszanych przez Ciebie potrzeb dotyczących zakwaterowania i związanych z nim usług dodatkowych. Tak uzyskane dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celu jest nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych.

Decydując się na skorzystanie z usług Exclusive Worldwide Sp. z o.o. Twoje dane osobowe będą nam niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a Exclusive Worldwide Sp. z o.o. lub w celu przetworzenia Twojego żądania i świadczenia Ci usługi, o którą prosiłeś. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych będzie:

 • wykonanie umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • nasz prawny obowiązek jako administratora danych, przede wszystkim związany z księgowością oraz
 • uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas, jako administratora przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty:

 • albo zasilą bazę klientów Exclusive Worldwide Sp. z o.o. i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy przez okres trwania umowy,
 • po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 • i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do skorzystania z usług Exclusive Worldwide Sp. z o.o.

Jeśli jesteś właścicielem bazy apartamentowej i chcesz umieścić nieruchomość w naszej bazie, przekazujesz nam dane w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu. Podane dane przetwarzamy w celu weryfikacji dodawanej przez Ciebie nieruchomości i ewentualnego nawiązania współpracy.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest:

 • wykonanie umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • nasz prawny obowiązek jako administratora danych przede wszystkim związany z księgowością oraz
 • uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Okres przetwarzania danych będzie różny w zależności od rodzaju Twoich kontaktów i współpracy z nami. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas, jako administratora przez:

 • okres realizacji umowy,
 • po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 • i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

Jeśli jesteś naszym klientem, potencjalnym klientem bądź właścicielem bazy apartamentowej i dodatkowo wyrazisz zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub przeprowadzanie działań marketingowych, możemy też przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie adresu email i/lub numeru telefonu w celu wysyłania/dostarczania Tobie informacji handlowych oraz marketingowych, tj. aktualnych informacji o ofercie i działalności Exclusive Worldwide oraz innych informacji w zakresie obszarów działalności Exclusive Worldwide. Informacje handlowe i marketingowe będziemy realizować poprzez wysyłanie wiadomości e-mail i/lub wiadomości sms/mms i/lub rozmowę telefoniczną.

To Ty decydujesz czy chcesz otrzymywać od nas takie informacje oraz o tym w jakiej formie będą Ci dostarczane. W każdej chwili możesz wysłać na adres mydata@exclusiveworld.com informację o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych w tym celu, jest Twoja zgoda i nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing związany z naszą działalnością.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wycofania udzielonej zgody bądź do czasu ustania celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na czynności realizowane przed jej wycofaniem.

Jeśli jesteś kandydatem do pracy i wysyłasz nam swoją aplikację poprzez formularz widniejący na stronie, przekazujesz nam dane w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych (adresu e-mail i/lub numeru telefonu) oraz te zawarte w dołączanym CV.

Tak przekazane dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Możemy przetwarzać dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich wykonanie umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz art.221 ustawy Kodeks pracy, jak również nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Podanie dodatkowych danych osobowych, wykraczających poza zakres, o którym mowa w ustawie Kodeksie pracy jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody jako kandydata.

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać również w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, pod warunkiem, że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w czasie przyszłych rekrutacji. Treść zgody znajduje się pod formularzem dla kandydata. Jeśli zechcesz przesłać do nas niezbędną w tym celu zgodę, możesz dołączyć ją do swojego CV. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail mydata@exclusiveworld.com.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dostarczenia nam swojej aplikacji. A w momencie zatrudnienia przez okres 10 lat po zakończeniu współpracy. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie. Jeśli natomiast wyrazisz zgodę na przetwarzane Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji, mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, które gromadzimy w sposób automatyczny.

Jeśli jesteś użytkowaniem strony internetowej przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na stronie, to znaczy: dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego IP. Dane te występują w postaci plików cookies (więcej o cookies w dalszej treści Polityki) i są przetwarzane w celu ułatwienia nawigacji na naszej stronie oraz polepszenia funkcjonalności strony. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika, gdyż używamy ich do monitorowania i ulepszania usług IT.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych w tym celu jest Twoja zgoda i nasze prawo do usprawnienia naszej działalności.

4. PROFILOWANIE
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Exclusive Worldwide Sp. z o.o., polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

5. ODBIORCY DANYCH
Jak większość organizacji, w swojej działalności korzystamy z pomocy i usług innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Oznacza to, że Twoje dane osobowe udostępniamy partnerom, dostawcom, z których usług korzystamy, w celu obsługi Twojego zamówienia, np. obiektom noclegowym, liniom lotniczym, urzędom, itp.

Ponadto Twoje dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom przetwarzającym, m.in. firmom świadczącym dla nas usługi w zakresie IT, kancelariom prawnym. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie w minimalnym zakresie.

Dodatkowo, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym organom (np. organom wymiaru sprawiedliwości).

Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być, udostępniane podmiotom działającym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), będącymi naszymi partnerami/dostawcami. Takie podmioty mogą być zaangażowane między innymi w realizację obsługi Twojego zamówienia, np. przetwarzanie Twoich danych dotyczących rezerwacji, płatności i innych świadczonych dla Ciebie usług.

Podstawą prawną udostępniania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes w opłacalnym prowadzeniu naszej działalności.

6. TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych przysługuje Ci prawo:

dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych;

– sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

– usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

ograniczenia przetwarzania danych. Możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Swoje prawa możesz realizować poprzez zgłoszenie żądania na wskazany powyżej w Polityce adres poczty elektronicznej.

W przypadku zgłoszenia dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie. Nie zawsze jednak żądanie możliwe jest do zrealizowania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli jesteśmy zobowiązani przechowywać dane na podstawie przepisu prawa. O rozpoznaniu żądania poinformujemy na piśmie lub mailem.

7. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe zawsze były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

W tym celu stosujemy najnowsze technologie i odpowiednie procedury ochrony danych osobowych, a także nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, a Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

8. PLIKI COOKIES
Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki (Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari). Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Możesz kontrolować używanie plików cookie w przeglądarce (odwiedź stronę www.wszystkoociasteczkach.pl aby dowiedzieć się więcej).

Wykorzystywane pliki cookies:
Cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci Twojej przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
– wordpress_test_cookie – służy weryfikacji czy obsługa cookies jest włączona
Cookies stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
– eww-cookie – zapisuje informację czy pasek cookies został zamknięty, czas przechowywania 365 dni
– wp-wpml_current_language – zapisuje wybrany język użytkownika, żeby wiedzieć jaki jest preferowany język witryny, czas przechowywania 1 dzień
Cookies podmiotów zewnętrznych – to informacje pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług na stronie, firm współpracujących z właścicielem strony internetowej czy z serwerów reklamowych. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Dokładne informacje o usłudze dostępne są pod linkiem: https://privacy.google.com/businesses/compliance/.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.

10. PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa zastrzeżone © Exclusive Worldwide Sp. z o.o. – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie exclusiveworld.com w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

 

© Exclusive World 2020
Wyślij zapytanie Zadzwoń +48 515 508 816

Ta strona używa plików cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie serwisu i są niezbędne do realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Zamykając ten baner, klikając łącze lub kontynuując przeglądanie w inny sposób, zgadzasz się na użycie plików cookie.

Akceptuję
Napisz do nas
Napisz do nas z dowolnym pytaniem a my niezwłocznie skontaktujemy się, by udzielić Ci odpowiedzi.
Wyślij zapytanie
Jeśli znasz już szczegóły swojejego wyjazdu, wyślij do nas zapytanie na zakwaterowanie długoterminowe, dzięki czemu od razu przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.